Historie

Tzv. Mostecký mlýn obdržel v 18st. Toto pojmenování podle své polohy u mostu, který na původní cestě z Vodňan do Písku překlenoval řeku Blanici. Podle smluv o převodech mlýna z let 1533 a 1614 byl jeho držitel povinen opravovat nájezdy na tento most. Nejstarší zápis o mlýně v městských knihách však pochází již z roku 1491 kdy je od Vávry Bradáč koupil za 70 kop. Jiřík syn Roku 1754 ho zakoupil Matěj Pimprle a jeho potomkům, kteří si v polovině 19. Stol. Nechali úředně přejmenovat  na Janečkův z Písku. Mlýnu se původně říkalo Bradáčovský až do pol. 18 st. Tehdy měl 3 složení , staupu a pilu. Mostecký a tak to je do dnes.

Zajímavost:  roku 1924 Okrašlovický spolek pořídil 6 loděk a pořádal za 2kč na hodinu vyjížďky od Nuselského mostu na Blanici k Mosteckému mlýnu